2024

Ruihu Song, Yiyun DongZhuoyi ZhongQi ZhaoYue HuMeiling LeiPeng LeiZhaoning JiangKun QianChenchen ShiZhong HeYe QinJing Wang, and Hao Chen*.Systematic Structural Modification of Squaraine Dye for Near-Infrared Window One and Two Multiplexed In Vivo Imaging and Photothermal Therapy.Journal of Medicinal Chemistry 2024.

Aiyan JiHongyue LouJiafeng LiYimeng HaoXiaonan WeiYibin WuWeili Zhao*Hao Chen*and Zhen Cheng*.NIR-II fluorescence imaging without intended excitation light. Chemical Science 2024 10.1039/d3sc06165e.

Xiaobo ZhouYiwei FanShijie LiKe ZhangYuetian PeiYuhan ZengXiaoxia KangLingfeng ZhaoHao ChenYuling QinWei Feng*Lingxiao Liu*Li Wu*.Molecular Engineering of Bright NIR-I/NIR-II Nanofluorophores for High-Resolution Bioimaging and Tumor Detection in Vivo. Nano Letters. 2024, 24, 5, 1792–1800.

 2023

Deling Li, Hui Shi, Qingrong Qi, Baisong Chang, Yuanwen Jiang, Kun Qian, Xiudong Guan, Peng Kang, Ning Ma, Yuan Zhang, Zeyu Zhang, Xiaojing Shi, Chunrong Qu, Yilei Wu, Weiyu Chen, Hao Chen, Baowang Li, Liangpeng Chen, Ziyang Li, Shunchang Ma, Lingyun Xu, Yanrong Zhang, Jie Tian*, Zhenhua Hu*, Wang Jia*, Zhen Cheng*.Clinically Translatable Solid-State Dye for NIR-II Imaging of Medical Devices.Advanced Science 2023,10, 2303491.

Zhao Fang, Hao Chen*.The in vivo Drug Delivery Pattern of the Organelle-Targeting Small Molecules. Advanced Drug Delivery Reviews 2023.

 

Hypsochromic Shift Donor-Acceptor NIR-II Dye for High-Efficiency Tumor Imaging.

Jiafeng Li, Aiyan Ji, Meiling Lei, Liwen Xuan, Ruihu Song, Xin Feng*, Haixia Lin*, and Hao Chen*.

Journal of Medicinal Chemistry 2023, 66, 12, 7880–7893.

Ruwei Wei, Yan Dong, Xueli Wang, Jin Li, Zuhai Lei, Zhubin Hu, Jinquan Chen, Haitao Sun, Hao Chen, Xiao Luo, Xuhong Qian, and Youjun Yang*.Rigid and Photostable Shortwave Infrared Dye Absorbing/Emitting beyond 1200 nm for High-Contrast Multiplexed Imaging.Journal of The American Chemical Society 2023, 145, 22, 12013–12022

Yujing Zhou, Peng Lei, Jiaxin Han, Zhiming Wang, Aiyan Ji, Yuyang Wu, Lingling Zheng,Xiaoqing Zhang, Chunrong Qu, Jian Min, Weiliang Zhu, Zhijian Xu* Xingdang Liu* Hao Chen*and Zhen Cheng*.Development of a Novel 18F‑Labeled Probe for PET Imaging of Estrogen Receptor β.Journal of Medicinal Chemistry 2023, 66, 2, 1210–1220

Yan Dong,Xicun Lu,Yi Li,Weichao Chen, Lei Yin,Jie Zhao,Xinru Hu,Xinran Li, Zuhai Lei,Yuyang Wu,Hao Chen,Xiao Luo,Xuhong Qian, and Youjun Yang*.Spectral and Biodistributional Engineering of Deep Near-Infrared Chromophore.Chinese Chemical Letter 2023, 108154

 2022

Yingfeng Tu,Xiaowei Ma,Hao Chen,Yuhua Fan,Lei Jiang, Ruiping Zhang,Zhen Cheng*.Molecular Imaging of Matrix Metalloproteinase-2 in Atherosclerosis Using a Smart Multifunctional PET/MRI.Nanoparticle.International Journal of Nanomedicine 2022; 17: 6773–6789

Jie Wang, Hao Pan, Jingyi Li, Di Nie, Yan Zhuo, Yishan Lv, Ning Wang, Hao Chen, Shiyan Guo, Yong Gan, Xinggang Yang* and Miaorong Yu*. Cell membrane-coated Mesoporous Silica Nanorods Overcome Sequential Drug Delivery Barriers against Colorectal Cancer. Chinese Chemical Letters. 2022:107828.

Hao Chen, Lingjun Liu, Kun Qian, Hailong Liu, Zhiming Wang, Feng Gao,Chunrong Qu, Wenhao Dai, Daizong Lin, Kaixian Chen, Hong Liu* and Zhen Cheng*. Bioinspired Large Stokes Shift Small Molecular Dyes for Biomedical Fluorescence Imaging.Science Advances.8(32):eabo3289.

Jin Li, Yan Dong, Ruwei Wei, Guanyu Jiang, Cheng Yao, Meng Lv, Yuyang Wu, Sarah H. Gardner, Feng Zhang, Melissa Y. Lucero, Jian Huang, Hao Chen, Guangbo Ge, Jefferson Chan, Jinquan Chen, Haitao Sun, Xiao Luo, Xuhong Qian and Youjun Yang*. Stable, Bright, and Long-Fluorescence-Lifetime Dyes for Deep-Near-Infrared Bioimaging. Journal of the American Chemical Society 2022, 144, 31, 14351–14362

Hongyue Lou, Aiyan Ji, Chunrong Qu, Hongguang Liu, Lei Jiang*, Hao Chen* and Zhen Cheng*. A Small-Molecule Based Organic Nanoparticle for Photothermal Therapy and Near-Infrared-IIb Imaging. ACS Applied Materials & Interfaces 2022, 14, 31, 35454–35465

Tonghang Chang, Qing Qiu, Aiyan Ji, Chunrong Qu, Hao Chen* and Zhen Cheng*.Organic Single Molecule Based Nano-Platform for NIR-II Imaging and Chemo-Photothermal Synergistic Treatment of Tumor. Biomaterials 2022 121670

Aiyan Ji, Hongyue Lou, Chunrong Qu, Wanglong Lu, Yifan Hao, Jiafeng Li, Yuyang Wu, Tonghang Chang, Hao Chen* and Zhen Cheng*. Acceptor Engineering for NIR-II Dyes with High Photochemical and Biomedical Performance . Nature Communications 2022 3815

Hongyue Lou , Aiyan Ji , Chunrong Qu , Shuang Duan , Hongguang Liu , Hao Chen* and Zhen Cheng*. A Novel NIR-II Nanoprobe for Precision Imaging of Micro-meter Sized Tumormetastases of Multi-organs and Skin Flap. Chemical Engineering Journal 2022 137848

Yifan Hao, Aiyan Ji, Rongrong Xing, Wenqing Zhu, Baohong Jiang, Yi Jian* and Hao Chen*. Capillaries Segmentation of NIR-II Images and Its Application in Ischemic Stroke. Computers in Biology and Medicine 2022, 105742

Qing Qiu, Tonghang Chang, Yuyang Wu, Chunrong Qu, Hao Chen* and Zhen Cheng*. Liver Injury Long-term Monitoring and Fluorescent Image-guided Tumor Surgery Using Self-Assembly Amphiphilic Donor-acceptor NIR-II Dyes. Biosensors and Bioelectronics 2022, 114371

Development of Mitochondria-Targeted Small-Molecule Dyes for Myocardial PET and Fluorescence Bimodal Imaging

Lingling Zheng, Zhiming Wang, Xiaoqing Zhang, Yujing Zhou, Aiyan Ji, Hongyue Lou, Xingdang Liu*,  Hao Chenand Zhen Cheng*
Journal of Medicinal Chemistry 2022 65 (1), 497-506

 2021

Azide-dye unexpected bone targeting for near-infrared window II osteoporosis imaging

Xiaoqing Zhang, Aiyan Ji, Zhiming Wang, Hongyue Lou, Jiafeng Li, Lingling Zheng, Yujing Zhou, Chunrong Qu*,  Xingdang Liu*, Hao Chenand Zhen Cheng*
Journal of Medicinal Chemistry 2021 64 (15), 11543-11553

Amphiphilic Cyclopeptide-Dyes: Smart Self-Assembly Amphiphilic Cyclopeptide-Dye for Near-Infrared Window-II ImagingSmart Self-Assembly Amphiphilic Cyclopeptide-Dye for Near-Infrared Window-II Imaging

Hao Chen, Kangquan Shou, Si Chen, Chunrong Qu, Zhiming Wang, Lei Jiang, Mark Zhu, Bingbing Ding, Kun Qian, Aiyan Ji, Hongyue Lou, Ling Tong, Alexander Hsu, Yuebing Wang, Dean W Felsher, Zhenhua Hu*, Jie Tianand  Zhen Cheng*
Advanced Materials 2021, 33 (16), 2006902

Smart Self-Assembly Amphiphilic Cyclopeptide-Dye for Near-Infrared Window-II Imaging

Hao Chen, Kangquan Shou, Si Chen, Chunrong Qu, Zhiming Wang, Lei Jiang, Mark Zhu, Bingbing Ding, Kun Qian, Aiyan Ji, Hongyue Lou, Ling Tong, Alexander Hsu, Yuebing Wang, Dean W. Felsher, Zhenhua Hu*, Jie Tian*, and Zhen Cheng*
Advanced Materials 2021, 33 (16), 2006902
Hao Chen, Huaxiao YangChen Zhang, Si Chen, Xin Zhao, Mark Zhu, Zhiming Wang, Yuebing Wang, Hung-Ta Wo, Kai Liand Zhen Cheng*.Differential Responses of Transplanted Stem Cells to Diseased Environment Unveiled by a Molecular NIR-II Cell Tracker. Research 2021, 2021

Mingfei Yao, Yanmeng Lu, Ting Zhang, Jiaojiao Xie, Shengyi Han, Shuobo Zhang, Yiqiu Fei, Zongxin Ling, Jingjing Wu, Yue Hu, Shouling Ji, Hao Chen, Björn Berglund, and Lanjuan Li*. Improved functionality of Ligilactobacillus salivarius Li01 in alleviating colonic inflammation by layer-by-layer microencapsulation. npj Biofilms and Microbiomes 2021, 7 (1), 1-10.

Qiurong Zhu, Fang Sun,  Tianliang Li, Mengxue Zhou, Jiayi Ye, Aiyan Ji, Hui Wang*, Chunyong Ding*, Hao Chen, Zhiai Xu*, and Haijun Yu*.  Engineering oxaliplatin prodrug nanoparticles for second near‐infrared fluorescence imaging‐guided immunotherapy of colorectal cancer.Small 2021, 17 (13), 2007882

Yaxi Li, Hongli Zhou Renzhe Bi, Xiuting Li, Menglei Zha, Yanqing Yang, Jen-Shyang Ni, Weng Heng Liew, Malini Olivo, Kui Yao, Jie Liu*, Hao Chen* and Kai Li*. Acceptor engineering of small-molecule fluorophores for NIR-II fluorescence and photoacoustic imaging. Journal of Materials Chemistry B 2021, 9 (48), 9951-9960.

2020

Sakshi Gera, Damini Sant, Shozeb Haider, Funda Korkmaz, Tan-Chun Kuo, Mehr Mathew, Helena Perez-Pena, Honglin Xie, Hao Chen, Rogerio Batista, Kejun Ma, Zhen Cheng, Elina Hadelia, Cemre Robinson, Anne Macdonald, Sari Miyashita, Anthony Williams, Gregory Jebian, Hirotaka Miyashita, Anisa Gumerova, Kseniia Ievleva, Pinar Smith, Jiahuan He, Vitaly Ryu, Victoria DeMambro, Matthew A. Quinn, Marcia Meseck, Se-Min Kim, T. Rajendra Kumar, Jameel Iqbal, Maria I. New*, Daria Lizneva, Clifford J. Rosen, Aaron J. Hsueh, Tony Yuen, and Mone Zaidi*. First-in-class humanized FSH blocking antibody targets bone and fat. Proceedings of the National Academy of Sciences 2020, 117 (46), 28971-28979.

Xiao Zhang#, Bingbing Ding#, Chunrong Qu, Huiling Li, Yu Sun, Yongkang Gai, Hao Chen, Hanyi Fang, Kun Qian, Yongxue Zhang, Zhen Cheng*,  and Xiaoli Lan*. A thiopyrylium salt for PET/NIR‐II tumor imaging and image‐guided surgery. Molecular oncology 2020, 14 (5), 1089-1100.

Yonggang Liu, Taylor Hanley, Hao Chen, Steven R Long, Sanjiv S Gambhir, Zhen Cheng, Joseph C Wu, Georges El Fakhri, Bahman Anvari*, and Raiyan T Zaman*. Non-Invasive Photoacoustic Imaging of In Vivo Mice with Erythrocyte Derived Optical Nanoparticles to Detect CAD/MI. Scientific reports 2020, 10 (1), 1-9.

Yanqing Yang, Xiaoxiao Fan, Ling Li, Yuming Yang, Alifu Nuernisha, Dingwei Xue, Chao He, Jun Qian*, Qinglian Hu*, Hao Chen*, Jie Liu*, and Wei Huang. Semiconducting Polymer Nanoparticles as Theranostic System for Near-Infrared-II Fluorescence Imaging and Photothermal Therapy under Safe Laser Fluence. ACS Nano 2020 14 (2), 2509-2521.

Xiao Zhang#, Shuqing He#, Bingbing Ding, Chunrong Qu, Qing Zhang, Hao Chen, Yu Sun, Hanyi Fang, Yu Long, Ruiping Zhang*, Xiaoli Lan*, and ZhenCheng*. Cancer cell membrane-coated rare earth doped nanoparticles for tumor surgery navigation in NIR-II imaging window. Chemical Engineering Journal 2020, 385, 123959.

Kun Qian, Chunrong Qu, Xiangyu Ma, Hao Chen, Martha Kandawa-Schulz, Wei Song, Weimin Miao, Yihong Wang*, and Zhen Cheng*. Tuning the near infrared II emitting wavelength of small molecule dyes by single atom alteration. Chemical Communications 2020, 56 (4), 523-526.

Kun Qian, Hao Chen, Chunrong Qu, Jinxu Qi, Bulin Du, Timothy Ko, Zhanhong Xiang, Martha Kandawa-Schulz, Yihong Wang*, and Zhen Cheng*. Mitochondria-targeted delocalized lipophilic cation complexed with human serum albumin for tumor cell imaging and treatment. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine 2020, 23, 102087.

2019

Qing Zhang, Huijun Zhou, Hao Chen, Xiao Zhang, Shuqing He, Lina Ma, Chunrong Qu, Wei Fang, Yanjiang Han, Da Wang, Yuanjian Huang, Yueming Sun, Quli Fan, Yue Chen*, and Zhen Cheng*. Hierarchically nanostructured hybrid platform for tumor delineation and image‐guided surgery via NIR‐II fluorescence and PET bimodal imaging. Small 2019, 15 (45), 1903382.

Hao Chen#, Jing Wang#, Xin Feng, Mark Zhu, Simon Hoffmann, Alex Hsu, Kun Qian, Daijuan Huang, Feng Zhao, Wei Liu, Huimao Zhang*, and Zhen Cheng*.  Mitochondria-targeting fluorescent molecules for high efficiency cancer growth inhibition and imaging. Chemical science 2019, 10 (34), 7946-7951.

Yingying Ning#, Si Chen#, Hao Chen, Jing-Xiang Wang, Shuqing He, Yi-Wei Liu, Zhen Cheng*, and  Jun-Long Zhang*. A proof-of-concept application of water-soluble ytterbium (III) molecular probes in in vivo NIR-II whole body bioimaging. Inorganic Chemistry Frontiers 2019, 6 (8), 1962-1967.

Chunrong Qu, Yuling Xiao,  Hui Zhou, Bingbing Ding,  Anguo Li, Jiacheng Lin,  Xiaodong Zeng, Hao Chen,  Kun Qian, Xiao Zhang, Wei Fang, Junzhu Wu, Zixin Deng, Zhen Cheng*, and Xuechuan Hong*. Quaternary ammonium salt based NIR‐II probes for in vivo imaging. Advanced optical materials 2019, 7 (15), 1900229.

Ziyan Sun, Kai Cheng, Yuyu Yao, Fengyu Wu, Jonathan Fung, Hao Chen, Xiaowei Ma, Yingfeng Tu, Lei Xing, Liming Xia*, and Zhen Cheng*. Controlled Nano–Bio Interface of Functional Nanoprobes for in Vivo Monitoring Enzyme Activity in Tumors. ACS nano 2019, 13 (2), 1153-1167.

Xiaowei Ma#, Shengjun Wang#, Shuailiang Wang, Daliang Liu, Xiaohu Zhao, Hao Chen, Fei Kang, Weidong Yang, Jing Wang*, and Zhen Cheng*.  Biodistribution, radiation dosimetry, and clinical application of a melanin-targeted PET probe, 18F-P3BZA, in patients. Journal of Nuclear Medicine 2019, 60 (1), 16-22.

2018

Sorel Kurbegovic, Karina Juhl, Hao Chen, Chunrong Qu, Bingbing Ding, Julie Maja Leth, Krzysztof Tadeusz Drzewiecki, Andreas Kjaer*, and Zhen Cheng*. Molecular targeted NIR-II probe for image-guided brain tumor surgery. Bioconjugate Chemistry 2018, 29 (11), 3833-3840.

Liying Xu#, Su Hyun Hong#, Yao Sun, Ziyan Sun, Kangquan Shou, Kai Cheng, Hao Chen, Daijuan Huang, Haibo Xu*, and Zhen Cheng*. Dual T1 and T2 weighted magnetic resonance imaging based on Gd3+ loaded bioinspired melanin dots. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine 2018, 14 (6), 1743-1752.

Lei Jiang, Dongli Song, Hao Chen, Ao Zhang, Huoqiang Wang*, and Zhen Cheng*. Pilot study of 64CuCl2 for PET imaging of inflammation. Molecules 2018, 23 (2), 502.

Yaoting Ji#, Peng Liu#, Tony Yuen#, Shozeb Haider, Jiahuan He, Raquel Romero, Hao Chen, Madison Bloch, Se-Min Kim, Daria Lizneva, Lubna Munshi, Chunxue Zhou, Ping Lu, Jameel Iqbal, Zhen Cheng, Maria I. New*, Aaron J. Hsueh, Zhuan Bian, Clifford J. Rosen, Li Sun, and Mone Zaidi*. Epitope-specific monoclonal antibodies to FSHβ increase bone mass. Proceedings of the National Academy of Sciences 2018, 115 (9), 2192-2197.

Kangquan Shou#, Yufu Tang#, Hao Chen#, Si Chen, Lei Zhang, Ao Zhang, Quli Fan*, Aixi Yu*, and Zhen Cheng*. Diketopyrrolopyrrole-based semiconducting polymer nanoparticles for in vivo second near-infrared window imaging and image-guided tumor surgery. Chemical science 2018, 9 (12), 3105-3110.

2017

Kai Cheng#, Hao Chen#, Cesare H. Jenkins, Guanglei Zhang, Wei Zhao, Zhe Zhang, Fei Han, Jonathan Fung, Meng Yang, Yuxin Jiang, Lei Xing*, and Zhen Cheng*. Synthesis, characterization, and biomedical applications of a targeted dual-modal near-infrared-II fluorescence and photoacoustic imaging nanoprobe. ACS nano 2017, 11 (12), 12276-12291.

Kangquan Shou, Chunrong Qu, Yao Sun, Hao Chen, Si Chen, Lei Zhang, Haibo Xu, Xuechuan Hong, Aixi Yu*, and Zhen Cheng*. Multifunctional biomedical imaging in physiological and pathological conditions using a NIR‐II probe. Advanced functional materials 2017, 27 (23), 1700995.

Lei Jiang, Yingfeng Tu, Xiang Hu, Ande Bao, Hao Chen, Xiaowei Ma, Tim Doyle, Hongcheng Shi*, and Zhen Cheng*. Pilot study of 64Cu (I) for PET imaging of melanoma. Scientific reports 2017, 7 (1), 1-10.

Alexander L Antaris#, Hao Chen#, Shuo Diao, Zhuoran Ma, Zhe Zhang, Shoujun Zhu, Joy Wang, Alexander X Lozano, Quli Fan, Leila Chew, Mark Zhu, Kai Cheng, Xuechuan Hong*, Hongjie Dai*, and Zhen Cheng*. A high quantum yield molecule-protein complex fluorophore for near-infrared II imaging. Nature communications 2017, 8 (1), 1-11.

Yi Feng#, Shoujun Zhu#, Alexander L Antaris#, Hao Chen, Yuling Xiao, Xiaowei Lu, Linlin Jiang, Shuo Diao, Kuai Yu, Yan Wang, Sonia Herraiz, Jingying Yue, Xuechuan Hong, Guosong Hong, Zhen Cheng*, Hongjie Dai*, and Aaron J. Hsueh*. Live imaging of follicle stimulating hormone receptors in gonads and bones using near infrared II fluorophore. Chemical science 2017, 8 (5), 3703-3711.

Hao Chen, and Zhen Cheng. Fluorescent enhanced small molecular dye for NIR-II imaging. Soc Nuclear Med: 2017.

Before 2017

Yao Sun#, Chunrong Qu#, Hao Chen, Maomao He, Chu Tang, Kangquan Shou, Suhyun Hong, Meng Yang, Yuxin Jiang, Bingbing Ding, Yuling Xiao, Lei Xing, Xuechuan Hong*, and Zhen Cheng*. Novel benzo-bis (1, 2, 5-thiadiazole) fluorophores for in vivo NIR-II imaging of cancer. Chemical science 2016, 7 (9), 6203-6207.

Alexander L Antaris#, Hao Chen#, Kai Cheng, Yao Sun, Guosong Hong, Chunrong Qu, Shuo Diao, Zixin Deng, Xianming Hu, Bo Zhang, Xiaodong Zhang, Omar K. Yaghi, Zita R. Alamparambil, Xuechuan Hong*, Zhen Cheng*, and Hongjie Dai*. A small-molecule dye for NIR-II imaging. Nature materials 2016, 15 (2), 235-242.

Kai Cheng, Hao Chen, Cesare Jenkins, Zhe Zhang, Ziyan Sun, Jonathan Fung, Xuechuan Hong, Lei Xing, and  Zhen Cheng. Dual-modal NIR-II fluorescence and photoacoustic imaging of thyroid carcinoma using EGFR-targeted donor-acceptor chromophore based nanoprobes. Society of Nuclear Medicine: 2016.

Lei Jiang, Yingfeng Tu, Richard H Kimura, Frezghi Habte, Hao Chen, Kai Cheng, Hongcheng Shi, Sanjiv Sam Gambhir, and Zhen Cheng*. 64Cu-labeled divalent cystine knot peptide for imaging carotid atherosclerotic plaques. Journal of Nuclear Medicine 2015, 56 (6), 939-944.

Maomao He#, Chunrong Qu#, Bingbing Ding, Hao Chen, Yangyan Li, Guofu Qiu, Xianming Hu, and Xuechuan Hong*. Total Synthesis of (±)‐8‐Oxo‐erythrinine,(±)‐8‐Oxo‐erythraline, and (±)‐Clivonine. European Journal of Organic Chemistry 2015, 2015 (15), 3240-3250.

Yao Sun, Xiaowei Ma, Kai Cheng, Biying Wu, Jianli Duan, Hao Chen, Lihong Bu, Ruiping Zhang, Xianming Hu, Zixin Deng, Lei Xing, Xuechuan Hong*, and Zhen Cheng*. Strained cyclooctyne as a molecular platform for construction of multimodal imaging probes. Angewandte Chemie International Edition 2015, 54 (20), 5981-5984.

Linhui Zhai, Cheng Chang, Ning Li*, Duc M Duong, Hao Chen, Zixin Deng, Jian Yang, Xuechuan Hong*, Yunping Zhu*, and Ping Xu*. Systematic research on the pretreatment of peptides for quantitative proteomics using a C 18 microcolumn. Proteomics 2013, 13 (15), 2229-2237.

Jianli Duan, Yao Sun, Hao Chen, Guofu Qiu, Haibing Zhou, Ting Tang, Zixin Deng, and Xuechuan Hong*. HMDO-promoted peptide and protein synthesis in ionic liquids. The Journal of Organic Chemistry 2013, 78 (14), 7013-7022.

Hao Chen, Jianmin Wang, Xuechuan Hong, Hai-Bing Zhou, and Chune Dong*. A simple and straightforward approach toward selective C= C bond reduction by hydrazine. Canadian Journal of Chemistry 2012, 90 (9), 758-761.

Hao Chen, Maomao He, Yaya Wang, Linhui Zhai, Yongbo Cui, Yangyan Li, Yan Li, Haibing Zhou*, Xuechuan Hong*, and Zixin Deng. Metal-free direct amidation of peptidyl thiol esters with α-amino acid esters. Green Chemistry 2011, 13 (10), 2723-2726.

Molecular Imaging Center
Shanghai Institute of Materia Medica
Chinese Academy of Sciences
4th Floor, Building 3, 647 Songtao Road, Zhang Jiang Hi-Tech Park
Pudong, Shanghai, 201203, P. R. China
Email: haoc@simm.ac.cn
Tel: +86-021-68077852